Søgning

Konkurs og rekonstruktion

29. maj 2024

Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret

Ændringerne i konkurslovens regler om konkurskarantæne – herunder karantæneregisteret – er nu vedtaget.

Som beskrevet i vores nyhedsindlæg af 13. marts 2024 blev der i vinters fremsat forslag om ændringer i konkurslovens regler om konkurskarantæne. Nu er lovforslaget vedtaget.

Den 23. maj 2024 blev lovforslaget om ændringerne af reglerne om konkurskarantæne vedtaget. Du kan læse om ændringerne her, der træder i kraft pr. 1. juli 2024.

Undervejs i behandlingen af lovforslaget blev dette delt i to, sådan at den del, der vedrørte adgang til konkurskarantæneregisteret, blev udskilt fra det oprindelige forslag. Dette skyldes, at spørgsmålet om, hvem der skal have adgang til oplysningerne om, hvem der er pålagt konkurskarantæne, gav anledning til debat.

Justitsministeriets forslag blev vedtaget, så fremover vil der blive fuld offentlig adgang til oplysninger om konkurskarantæner i registeret. Det vil sige, at forbrugere, forretningsdrivende og offentlige myndigheder vil have mulighed for at søge oplysninger i registret om en given person er underlagt konkurskarantæne. Registret vil indeholde oplysninger om aktive konkurskarantæner. I dag er det alene visse offentlige myndigheder, der har adgang til registret.

De nye konkurskarantæneregler finder anvendelse ved karantænesager i konkursboer, hvor konkursdekretet er afsagt fra den 1. juli 2024. De nødvendige it-løsninger til at sikre offentlig adgang til konkurskarantæneregisteret er ikke udviklet, da det afventer den nødvendige tilpasning af registeret. Når de nødvendige
it-løsninger er endeligt på plads, vil de relevante regler herom blive fastsat i en bekendtgørelse.

Focus Advokater bemærker

Formålet med reglerne om konkurskarantæne er at standse misbrug af selskabsformer med begrænset hæftelse.

Ved pålæg af konkurskarantæne kan man ikke blive registreret som ledelsesmedlem i et selskab, og man kan ikke beholde ledelsesposter i selskaber, som man har på det tidspunkt, hvor man pålægges karantæne.

Udover at reglerne om konkurskarantæne på nogle områder nu skærpes og tilpasses, bliver det nu muligt for alle at se, om en person har konkurskarantæne. Det fører muligvis til øget opmærksomhed på reglerne, og måske vil det have en præventiv effekt. Det er dog fortsat vigtigt, at den, der pålægges konkurskarantæne, har sin retssikkerhed. Derfor er det også væsentligt, at den kurator, der behandler et konkursbo, har den nødvendige erfaring og kompetencerne til at vurdere, hvornår der skal indledes sag om konkurskarantæne.

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte os.
Focus Advokaters afdeling for insolvensret har stor erfaring med rådgivning om insolvensretlige forhold til erhvervsvirksomheder. Afdelingens erfarne advokater optræder desuden ofte som kuratorer i såvel små som store og komplicerede konkursboer. Som led i dette virke har vores advokater stor ekspertise i at vurdere, hvornår reglerne om konkurskarantæne skal anvendes.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til