Søgning

Forsyningsvirksomhed

Erfaring og indsigt i en kompleks sektor

Vores team arbejder med alle forhold af de regulerede sektorer for at sikre den rette løsning for jer.

Forsyningsvirksomhed

Erfaring, indsigt og grundighed

Vi har mange års erfaring med at rådgive kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører inden for bl.a. affald-, el- vand- og varmesektoren samt andre regulerede sektorer.

Vi har stor erfaring og indsigt i sektoren og arbejder på tværs af faglige kompetencer for at sikre den bedste løsning

Forsyningssektoren befinder sig i krydsfeltet mellem detaljeret brancheregulering, erhvervsret, offentlig ret og forbrugerhensyn. Samtidig ændres rammerne løbende. Det stiller krav til rådgivningen.

De forsyningsområder, som vi arbejder med, omfatter elforsyning, vand- og spildevandsforsyning, affald, varme og transport samt VE-projekter.

Vores team har mange års praktisk erfaring inden for arbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor. Det anvender vi aktivt i vores rådgivning. Vi inddrager de rette kompetencer fra begyndelsen og rådgiver jer på tværs af retsområderne. Derved sikres I en helhedsorienteret løsning, uanset om det drejer sig om en tvist om en kontrakt, implementering og fortolkning af ny lovgivning, EU-udbud eller selskabsretlige forhold.

Vores rådgivning

Vi rådgiver bredt om forhold inden for forsyningssektoren
og de tilgrænsende områder
og bistår bl.a. med:
Compliance og GDPR

Etablering, omstrukturering og overdragelse af forsyningsselskaber

Etablering af samarbejder

Erhvervelse af og rettigheder over fast ejendom

Forvaltningsretlige spørgsmål, herunder aktindsigt

Kommunale retsforhold

Lovfortolkning og afklaring af regulatoriske forhold

Miljøretlige forhold

Myndighedsdialog

Tvistløsning og repræsentation for klagenævn og domstole

Udarbejdelse og kvalitetssikring af kontrakter, samarbejdsaftaler mv.

Udbudsretlige spørgsmål

Forsyningsvirksomhed

Målrettet og forretningsorienteret rådgivning

Vi har indsigt i jeres branche og den regulering, som er særlig for jer. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i de særlige brancherammer og er målrettet jeres virksomhed. Vi er fortrolige med de særlige forhold og hensyn, der gælder for bl.a. offentligt- og medlemsejede virksomheder, som er kendetegnende for aktørerne i forsyningssektoren.

Forsyningsvirksomhed

En sektor under løbende forandring

Forsyningssektoren har politisk opmærksomhed, og rammerne for sektoren ændres løbende, bl.a. som led i den grønne omstilling. Privatisering og selskabsudskillelse af særlige aktiviteter spiller en fortsat rolle for sektoren. Samtidig er sektoren undergivet tilsyn til sikring af, at branchereguleringen efterleves. Vi har fingeren på pulsen og lang erfaring med myndighedsdialog og lovfortolkning. Vi ved, at ordentlighed og det rigtige resultat er centralt for jer, hvilket altid indgår i vores rådgivning.

Hos Focus Advokater får du

Eksperter der kender reguleringen, forstår sammenhængen og rådgiver jer derefter.

Erfarne jurister med indsigt i forsyningssektoren

Grundig og helhedsorienteret rådgivning

Den rigtige løsning tilpasset jeres virksomhed

Forsyningsvirksomhed

Hent rådgivning fra vores eksperter

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H)

+45 63 14 20 98

Hans Henrik Banke

Hans Henrik Banke

Partner, advokat (H), leder af afdelingen selskabsret og skatteret

+45 63 14 20 24

Jacob Guldborg Rasmussen

Advokat

+45 63 14 20 23

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til