Søgning

Se vores specialer

Specialer

Her på siden finder du alle de specialer, som er samlet under Focus Advokaters tag.

Specialer

Se alle vores specialer

Find lige præcis det speciale du leder efter her
Compliance
Advokatundersøgelser
 • Omkostningseffektivt
 • Undersøgelser med hjælp fra moderne teknologi
 • Processen udføres diskret og sikkert
Ansættelse
Ansættelse- og arbejdsforhold
 • Ansættelseskontrakter
 • Konsulentaftaler
 • Compliance og krisehåndtering
 • Bestyrelseskontrakter
Compliance
Anti-korruption og antibestikkelse
 • Advokatundersøgelse
 • Politikker
 • Guidelines
 • Risikovurdering
Ansættelse
Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsulykker
 • Arbejdsskader
 • Chikane
Ejendom
Bolig- og erhvervslejeret
 • Erhvervslejekontrakter
 • Påkrav og ophævelse
 • Udsættelsesforretning
 • Rådgivning omkring markedslejen
 • Konflikthåndtering
Ejendom
Byggeri- og entreprise
 • Udbudsrådgivning
 • Rådgivning inden for entrepriseretten
 • Risikoafdækning
 • Tvister
Ansættelse
Complianceprogrammer og kontraktstyring
 • Risikovurderinger
 • Whistleblowerordning
 • Guides til compliance
 • Politikker og procedurer
 • GDPR
Tech
Cybersikkerhed
 • Risikovurderinger
 • Dokumentation, politikker og procedurer
 • Beredskab og krisehåndtering
 • Kurser og guidelines
Tech
Databeskyttelse | GDPR
 • Afrapportering til ledelsen
 • Bistand med håndtering af databrud
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Løbende sparring
Tech
Digital regulering
 • GDPR
 • Apps
 • Domæner
 • Cybersikkerhed
 • AI
Compliance
Distributionsforhold
 • Valg af distributionsform
 • Forhandling, indgåelse og fortolkning af distributionsaftaler
 • Franchiseaftaler
 • Agentaftaler

Arv
Dødsbobehandling
 • Deling af dødsboet
 • Boopgørelser
 • Testamentariske dispositioner
 • Valg af skifteform
Ejendom
Ejendomsinvestering og projektudvikling
 • Koncipering af aftaler
 • Rådgivning om projektets bonitet
 • Nødvendige forhandlinger med myndigheder m.fl.
 • Due diligence
Compliance
Eksportsanktioner
 • Kontakter
 • Compliance
 • ESG
 • Aftalevilkår
 • Spørgsmål om misligholdelse
Commerciel
Erstatnings- og forsikringsretlige forhold
 • Ekspropriationserstatning
 • Personskadeerstatning
 • Klage- og retssager
 • Opgørelse af erstatningskrav
 • Erhvervsansvar
Compliance
ESG
 • Politikker og procedurer
 • Complianceprogrammer
 • Due diligence
 • Markedsføring – undgå greenwashing
XMLID_1_
Fonde
 • Drift og bestyrelsesarbejde
 • Stiftelse af fonde
 • Opløsning
 • Vedtægtsændringer
 • Sammenlægning af fonde
XMLID_1_
Forsyningsret
 • Myndighedsdialog
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Lovfortolkning og afklaring
 • Tvistløsning
XMLID_1_
Generationsskifte
 • Muligheder for generationsskifte
 • Finansieringsmodeller
 • Valg af selskabsform
 • Skattemæssig rådgivning
 • Testamenter/gaver
Compliance
Hvidvask
 • Whistleblowerordning
 • Identificering af risici
 • Relevante politikker
 • Kundskabsprocedurer
piggy-bank
Inkasso
 • Inddrivelse af tilgodehavender
 • Huslejeinkasso
 • Pantebrevsinkasso
 • Ejendomsforbehold
 • Kreditsikring
rettighedsbeskyttelse
IPR – ophavsret, designret og varemærkeret
 • Ansøgning og registrering
 • Rettighedsbeskyttelse
 • Kontrakter
 • Tvister
tvister
Konfliktløsning og mediation
 • Mediation
 • Rådgivning før konflikten opstår
 • Forebyggelse af konflikter

 

Tech
Konkurrence- og statsstøtteret
 • Undervisning af medarbejdere
 • Håndtering af klage til konkurrencemyndigheder
 • Distributionsaftaler
 • Konkurrenceretlige forhold
piggy-bank
Konkurs og rekonstruktion
 • Konkursbehandling
 • Insolvent likvidation
 • Kreditorordninger
 • Gældssanering
 • Virksomhedspant
Tech
Kontrakter
 • IT- og cloudkontrakter
 • Kontraktskabeloner
 • Kontraktgennemgang
 • Kontraktforhandling
 • Uddannelsesforløb
 • Tvister
Ejendom
Landbrugets retsforhold
 • Finansiering og genopretning
 • Natur- og miljøforhold
 • Generationsskifte
 • Forpagtning
 • Køb og salg af produkter
credit-card
M&A – virksomhedsoverdragelser
 • Projektstyring
 • Værdiansættelse
 • Due Diligence
 • Forhandlinger
 • Transaktionsdokumenter
Tech
Markedsføringsret
 • E-handel
 • Apps
 • Forretningskendetegn
 • Sociale medier
 • ESG
Ejendom
OPP projekter
 • Kontraktudarbejdelse
 • Risikovurdering
 • Kontraktforhandlinger
 • Rådgivning om finansiering
 • Rådgivning om selskabs- og skatteret
rettighedsbeskyttelse
Patent- og brugsmodelret
 • Ansøgning og registrering
 • Rettighedsbeskyttelse
 • Kontrakter
 • Tvister
Ejendom
Retssagsbehandling og voldgift
 • International voldgift
 • Danske voldgift
 • Byggevoldgifter
 • Fortolkning af voldgiftsklausuler
 • Tvister om voldgiftsbehandling
XMLID_1_
Selskabsret
 • Selskabsstiftelser
 • Vedtægtsændringer
 • Omstruktureringer
 • Ejeraftaler
 • Warrants m.m.
Arv
Testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Arveforhold
 • Generationsskifte
 • Sikring af virksomhed
 • Økonomisk tryghed
 • Fast ejendom
piggy-bank
Tvangsauktion
 • Pantebrevsinkasso
 • Kreditsikring
 • Køb på tvangsauktion
 • Repræsentant ved auktion
 • Dokumentudarbejdelse
Commerciel
Tysk – danske retsforhold
 • Distributionsforhold
 • Konkurrenceret
 • IPR
 • Ansættelsesret
 • Selskabs- og skatteret
Ejendom
Udbud
 • Kvalitetssikring af udbudsmateriale
 • Klagenævnssager
 • Løbende rådgivning
 • Aktindsigt
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg og København

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til