Søgning

Byggeri- og entreprise

Dedikeret og konkret rådgivning i alle faser af byggeriet

Hos Focus Advokater hjælper vi med hurtige, professionelle og effektive løsninger på entrepriseretlige problemstillinger.

+10
Forside/Forretnings­områder/Fast ejendom/Byggeri- og entreprise
Næste arrangement: GDPR Light 3. sep. 2024
Byggeri og entreprise

I entrepriseforhold er parternes aftale fundamentet for et godt samarbejde

Vi hjælper med at sikre, at dit byggeprojekt får et stærkt fundament

Hos Focus Advokater tilbyder vi højt specialiseret rådgivning til byggeriets parter – både i forbindelse med udarbejdelsen af kontraktgrundlaget, og hvis der senere opstår en tvist.

Vores tilgang er præget af høj faglighed, løsningsorienteret og med øje for konfliktforebyggelse. Vi udfører konkret rådgivning og udfører løbende juridiske analyser og vurderinger af potentielle risici. Det kan for eksempel være i forbindelse med vurdering og håndtering af ekstra- eller mangelkrav – eller hvis en part går konkurs.

Ved uenigheder, der ikke kan løses ved en mindelig aftale, hjælper vi også under retssagen. Med indgående kendskab til processuelle regler håndterer vi sager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed, Voldgiftsinstituttet og alle retsinstanser ved danske domstole.

Rådgivning inden, under
og efter byggesagen

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Medvirken til håndtering af udbud

Rådgivning om reglerne inden for entrepriseretten; AB 92/AB 18 mv.

Identificering og afdækning af risici

Udarbejdelse af kontraktgrundlag

Aktiv deltagelse i den løbende udvikling af byggesagen

Konflikthåndtering og tvister

Træk på vores ekspertise

Byggeri- og entreprise
i forhold til:

Bygge- og entrepriseret omfatter komplekse juridiske forhold, der strækker sig fra kontraktindgåelse til løsning af tvister.

Entreprisekontrakten

Ved udarbejdelse af kontraktgrundlaget for et byggeprojekt er det afgørende at have juridisk specialistviden for at sikre, at alle parter er klart defineret med hensyn til rettigheder, pligter og ansvar. Hos Focus Advokater bidrager vi med specialiseret rådgivning, der hjælper med at minimere risici og undgå potentielle konflikter.

Tvistløsning i entrepriseforhold

Vi besidder omfattende ekspertise inden for tvisteløsning af entreprisesager. Vores specialiserede advokater håndterer sager ved Voldgiftsnævnet, Voldgiftsinstituttet og domstolene. Deres dybdegående viden om processuelle regler sikrer professionel og effektiv sagsbehandling.

Fra aftale til aflevering

Fra entreprisekontrakten forhandles til byggeriet er afleveret, er der lang vej – både i tid og i forhold til juraen. Hvilke vilkår gælder? Kan priserne reguleres undervejs? Hvad sker der hvis byggeriet forsinkes eller er mangelfuldt?

Rettidig og kompetent rådgivning kan medvirke til at skabe det bedste udgangspunkt – og hindre eller minimere uforudsete komplikationer undervejs. Din advokat kan her være en værdiskabende samarbejdspartner før, under og efter konflikten – og uanset om du er entreprenør eller bygherre.

Bygge- og entreprise

Hent rådgivning fra vores eksperter

Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L), leder af afdelingen for Fast Ejendom

+45 63 14 20 25

Karina Dolmer Andersen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 36

Søren Dolmer Andersen

Søren Dolmer Andersen

Partner, advokat (H)

+45 63 14 20 47

Henning Moritzen

Henning Moritzen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 48

Christian Dyrhauge-Klargaard

Associeret partner. advokat (H)

+45 63 14 20 52

Signe Hastrup Holst

Associeret partner, advokat

+45 63 14 20 14

Henrik Gisløv

Advokat (H), LL.M., Chief Compliance Officer

+45 63 14 20 96

Jens Hasse Pedersen

Advokatfuldmægtig

+45 63 14 20 29

Maria Lolch B. Kristensen

Advokat

+45 63 14 20 93

Katja Lyng Kolenda

Advokatfuldmægtig

+45 63 14 45 23

Helle Hahn-Petersen

Sagsbehandler – fast ejendom

+45 63 14 20 37

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg og København

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til