Søgning

Byggeri- og entreprise

16. december 2023

Klar sejr i Campingpladssagen fra Assens

CampOne Grenen Strand A/S vinder klar sejr over Assens Kommune

Focus Advokater, v/advokat Søren Andersen, og CampOne Grenen Strand A/S vinder klar sejr i Østre Landsret over Assens Kommune i den meget omtalte Campingpladssag.

Sagen i korte træk

Assens Kommune solgte i 2013/2014 en campingplads. En del af campingpladsen havde tidligere været anvendt af kommunen som losseplads og var derfor forurenet, hvad Assens Kommune kendte til. Campingpladsen blev derfor solgt med en forpligtelse for Assens Kommune til at foretage oprensning i fornødent omfang.

Først efter handlens indgåelse undersøgte Assens Kommune omfanget af forureningen nærmere, uagtet at kommunen havde udarbejdet et notat, hvor det blev anbefalet, at forureningens omfang og omkostningerne forbundet med oprensning blev undersøgt nærmere før handlen.

Kommunens undersøgelser afslørede, at omkostningerne til oprensning langt ville overstige købesummen. Først blev omkostningerne anslået til at være i størrelsesordenen kr. 9 mio. Sidenhen kr. 34-38 mio., og endnu senere kr. 40-60 mio., hvis forureningen skulle oprenses fuldstændigt.

Som følge heraf og efter udtalelser fra embedslægen, valgte Assens Kommune at ophæve handlen med henvisning til, at Assens Kommunes forudsætninger for handlen var bristede. I byretten fik Assens Kommune medhold i sit synspunkt.

Køberen ankede sagen til Østre Landsret, som nu enstemmigt har afsagt dom.

Landsrettens dom

Af landsrettens dom fremgår, at Assens Kommune ikke har løftet bevisbyrden, for at der forelå bristede forudsætninger. Landsretten har derfor pålagt Assens Kommune at anerkende, at ophævelsen har været uberettiget, og at Assens Kommune fortsat er forpligtet af aftalen og til at foretage oprensning i fornødent omfang. Derudover er Assens Kommune dømt til at betale sagens omkostninger.

Juridisk rådgivning

Køberen af campingpladsen – CampOne Grenen Strand A/S – har under hele sagsforløbet været repræsenteret af advokat (H), partner Søren Andersen, Focus Advokater P/S.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til