Søgning

Søren Dolmer Andersen

Partner, advokat (H)

Bio

Søren Dolmer Andersen arbejder med entreprise/byggeri og rådgiver primært entreprenører og projektudviklere men også professionelle bygherrer og offentlige myndigheder. Dette gælder såvel rådgivning forud for aftaleindgåelse, som under byggeriets udførelse og tvistløsning i form af syn og skøn, hurtige afgørelser, rets- og voldgiftssager mm.

Søren Dolmer Andersen har ført et stort antal rets- og voldgiftssager og har som følge heraf stor procedureerfaring.

Uddannelse:

 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 2002
 • Bestalling, 2005
 • Møderet for Højesteret og landsret
 • Gennemført advokatsamfundets procedureuddannelse.

Hverv og medlemskaber:

 • Dansk Selskab for Entrepriseret
 • Danske Procedureadvokater
 • Formand for bestyrelsen i KC Nielsens Fond
 • Formand for bestyrelsen i Søby Værfts Fond.

Publikationer

 • T:BB 2006.155: Krav til – og problemstillinger i forbindelse med – opfyldelse af reglerne om til-budspligt efter lejeloven.

Undervisning

 • Søren Dolmer Andersen holder jævnligt foredrag og undervisningsforløb om AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) samt ABR18 og ABT18.

Sprog

 • Tysk
 • Engelsk.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til