Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

16. december 2023

Focus Advokater repræsenterede hovedentreprenør i en tvist om et større domicilbyggeri

Focus Advokater repræsenterede en hovedentreprenør i en tvist om et større domicilbyggeri, hvor bygherre selv havde valgt leverandør og materialer.

Sagen omstændigheder

Sagen vedrørte opførelse af et nyt domicil for en virksomhed med anvendelse af et specielt betonelement, som på elementfabrikken var produceret inkl. et facadeisoleringssystem med grundpuds. Elementerne skulle blot monteres og efterfølgende slutpudses.

Ca. et år efter montagen viste det sig, at facadepudsen skallede af, og bygherre reklamerede over for entreprenøren, som Focus Advokater repræsenterede.

Parterne kunne ikke komme til enighed om, hvad der var årsag til skaderne, og hvem der havde ansvaret herfor. Bygherre indklagede derfor såvel hovedentreprenøren som sin egen rådgiver, der havde udarbejdet udbudsmaterialet til hovedentreprisen og ført tilsyn, begge med krav om erstatning for afhjælpningsomkostninger på ca. 15,4 mio. kr. Bygherre udskiftede facadeisoleringssystemet på hele byggeriet.

I udbudsmaterialet havde bygherres rådgiver (og dermed bygherre) beskrevet, både hvilken type element, der skulle leveres, og hvilken elementfabrik der skulle producere det pågældende element. Elementet var et patenteret system, som den pågældende elementfabrik som den ene af to elementfabrikker havde ret til at producere på licens.

Hovedentreprenøren gjorde gældende at være ansvarsfri, fordi årsagen til skaderne efter hovedentreprenørens opfattelse var konkrete udførelsesfejl begået på elementfabrikken. Når bygherre i udbuddet havde valgt, såvel produktet, som hvem der skulle producere dette, var det opfattelsen, at bygherre var ansvarlig, både for produktets generelle anvendelighed og for konkrete produktionsfejl. Bygherre var delvist enig heri, men var herudover af den opfattelse, at hovedentreprenøren havde begået konkrete fejl under udførelsen blandt andet i form af manglende/mangelfuld afdækning imod vand under byggeprocessen og fejl i forbindelse med fastgørelse af vinduerne, som var medvirkende årsag til vandindtrængen og afskalning af pudsen på facaden.

Hovedentreprenøren og den projekterende rådgiver påstod sig begge frihold af hinanden, hvis de måtte blive pålagt at betale et beløb til bygherren. Rådgiveren gjorde i denne forbindelse gældende (modsat bygherren), at hovedentreprenørens ansvarsfrihed vedrørende fejl ved betonelementer, som var valgt specifikt i udbudsmaterialet, og hvor leverandøren også var valgt, begrænsede sig til situationer, hvor produktet måtte anses for generelt uegnet, men omfattede ikke situationer, hvor den pågældende producent havde begået produktionsfejl.


Sagens udfald

Voldgiftsretten kom frem til, at rådgiveren på enkelte punkter skulle betale erstatning til bygherren. Rådgiveren fik ikke medhold i, at hovedentreprenøren skulle friholde rådgiveren for noget beløb.

Hovedentreprenøren blev i relation til manglerne ved betonelementerne frifundet, både for bygherrens krav, og også for totalrådgiverens friholdelseskrav. Voldgiftsretten lagde i denne forbindelse til grund, at det ikke var bevist, at hovedentreprenøren havde begået fejl ved udførelsen af entreprisen.


Focus Advokater bemærker

Det er opfattelsen, at kendelsen må forstås således, at den entreprenør, som benytter et produkt, der er valgt af bygherren, er ansvarsfri for fejl, der skyldes, både generel uanvendelighed af produktet, og også for konkrete produktionsfejl ved det leverede produkt, hvis bygherren tillige har valgt, hvilken producent produktet skal komme fra. Når bygherren har valgt leverandøren, står bygherren således også på mål for, at leverandøren producerer de konkrete produkter, der indgår i leverancen, uden mangler. Hovedentreprenøren kunne jo netop ikke levere det pågældende produkt mangelfrit, fordi den valgte leverandør netop producerede de konkrete elementer til byggesagen med mangler.

Hovedentreprenøren var under sagen repræsenteret af advokat Søren Andersen, Focus Advokater P/S.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til