Søgning

Byggeri- og entreprise

6. december 2023

Focus Advokater – stolt rådgiver for TietgenSkolen ved grundkøb, lokalplan-, udbuds- og byggeproces

Focus Advokater – stolt rådgiver for TietgenSkolen i forbindelse med grundkøb, lokalplan-, udbuds- og byggeproces

TietgenSkolen har købt grund på Odense Havn og er i færd med at opføre et ambitiøst, bæredygtigt og dynamisk uddannelseshus for fremtidens handels-, detail-, event – og kontorfolk.

Juridisk rådgivning

Focus Advokater har bistået TietgenSkolen igennem hele processen fra købet af grunden på Odense Havn og lokalplansprocessen til udbuddet af såvel bygherrerådgiverkontrakt som totalentreprisekontrakt og kontraktindgåelserne.

Hele udbudsprocessen er varetaget via FOCUS UDBUD.

Focus Advokater har været en del af et tværfagligt rådgiverteam og har i forbindelse hermed deltaget i et tæt samarbejde med arkitekt Jesper Thyge, TietgenSkolen og senere hen også OBH Rådgivende Ingeniører, herunder i forbindelse med deltagelse i styregruppemøder, arbejdsgruppemøder samt forhandlingsrunder med de bydende.

Focus Advokater bistår nu TietgenSkolen med løbende rådgivning i forbindelse med udførelsen af byggeriet.

Rådgivningen er varetaget/varetages af;

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for Fast Ejendom, entrepriseret og udbudsret.

Har du spørgsmål, eller har du som ordregiver eller tilbudsgiver brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokater ved partner, advokat Karina Dolmer Andersen.

Den Nye Skole

Uddannelseshuset opføres i 4 etager med ca. 8.400 m2 samt kælder på ca. 500 m2 med tilhørende friarealer og parkeringspladser. Essensen af ”Den Nye Skole” og de forhold, der har dannet grundlag for udbuddet af totalentreprisekontrakten, er bæredygtighed, bevægelse og fleksibilitet, kvalitet og faglighed og ikke mindst nytænkning og udsyn. Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til