Søgning

Advokatundersøgelser

Vi forestår advokatundersøgelser for både virksomheder og offentlige myndigheder

Vores ekspertise i advokatundersøgelser giver dig tryghed og klarhed.

+1
Advokatundersøgelser

Beslutningsgrundlag forankret i data

Grundig undersøgelse – klare svar

En advokatundersøgelse kan være relevant for dig hvis du står med et hændelsesforløb, som kræver en ekstern parts undersøgelse, hvad enten der er tale om faktiske eller juridiske forhold.

Sådan foregår processen

En advokatundersøgelse sker ved indsamling af information og data, ofte i samarbejde med virksomheden eller organisationen. Når advokatundersøgelsen er slut, modtager du en omfattende rapport med klare konklusioner og anbefalinger. Dette giver dig det bedste beslutningsgrundlag for at håndtere situationen, uanset om det drejer sig om eventuelle sanktioner, intern kommunikation eller pressehåndtering.

Hvorfor vælge os?

Når du samarbejder med os, kan du forvente en grundig og effektiv undersøgelse. Vi bruger moderne teknologi, herunder kunstig intelligens, til at analysere store mængder data, så du får svar hurtigt og omkostningseffektivt. Vores specialister i advokatundersøgelser arbejder sammen med fagspecialister inden for det relevante juridiske område, og vi sikrer, at hele processen udføres diskret og sikkert.

Det får du altid hos Focus Advokater

Omkostningseffektivt

Undersøgelser med hjælp fra moderne teknologi

Processen udføres diskret og sikkert

Vores eksperter giver dig klarhed

Advokat-undersøgelser
i forhold til:

Hvilke hændelser egner sig til en advokatundersøgelse?

En advokatundersøgelse kan være relevant i en lang række situationer, hvor der er mistanke om alvorlige uregelmæssigheder, både internt og eksternt i en organisation. Hændelserne kan omfatte en bred vifte af forhold, der spænder fra overtrædelser af straffeloven og konkurrenceloven til krænkelser af medarbejderes rettigheder samt mobning på arbejdspladsen.
 
Eksempler på hændelser, der kan retfærdiggøre en advokatundersøgelse, er f.eks.:

 • Overtrædelser af Straffeloven: Dette kan omfatte handlinger som svindel, bedrageri, tyveri, bestikkelse eller andre former for kriminelle handlinger begået af enkeltpersoner inden for eller uden for organisationen.
 • Overtrædelser af Konkurrenceloven: Situationer, hvor der er mistanke om konkurrenceforvridende adfærd såsom prisaftaler, markedsdeling eller misbrug af dominerende markedsposition, kan kræve en advokatundersøgelse for at afdække og håndtere potentielle lovovertrædelser.
 • Krænkelse af medarbejdere: Enhver form for seksuel chikane, uønsket opmærksomhed eller anden krænkende adfærd rettet mod medarbejdere kan ikke kun udgøre et alvorligt brud på etiske standarder og virksomhedens retningslinjer, men også resultere i juridiske konsekvenser og retssager.
 • Mobning på arbejdspladsen: Mobning eller intimiderende adfærd på arbejdspladsen kan have alvorlige konsekvenser for de berørte medarbejdere og organisationens arbejdsmiljø. En advokatundersøgelse kan være nødvendig for at identificere, håndtere og forebygge sådanne adfærdsmæssige problemer.

Ud over disse eksempler kan der være andre hændelser eller situationer, der berettiger en advokatundersøgelse, især når der er tvivl om lovligheden af en handling eller en adfærd, der potentielt kan skade organisationen eller dens medarbejdere. Det er vigtigt at handle proaktivt og professionelt i sådanne tilfælde for at sikre, at retfærdighed og integritet opretholdes i organisationen.

Vi har stor erfaring med advokatundersøgelser i både private erhvervsvirksomheder og i det offentlige. Vores undersøgelser har omfattet (bl.a.) konkurrenceretlige overtrædelser, bedrageri, bestikkelse, underslæb og krænkelser.

Fordele ved en advokatundersøgelse

Hvis din organisation bliver involveret i lovovertrædelser eller alvorlige uregelmæssigheder kan det have vidtrækkende konsekvenser, der rækker ud over det rent juridiske og kan berøre organisationens kommercielle levedygtighed og organisationens omdømme.

I sådanne situationer er det afgørende at opnå en dyb forståelse af hændelsesforløbet hurtigt og grundigt. Vi ser på enhver advokatundersøgelse med dette i tankerne og tilpasser vores tilgang, så vi sikrer både juridisk forsvarlig behandling, effektivitet og diskretion. Ved at strukturere og gennemføre undersøgelsen med omhu sikrer vi, at organisationen kan håndtere de udfordringer, den står overfor, på en måde der beskytter alle involveredes rettigheder og organisationens interesser.
 
Nogle af fordelene ved at inddrage advokater i en advokatundersøgelse omfatter:

 • Juridisk ekspertise: Med vores advokatfaglige ekspertise kan vi analysere situationen ud fra et juridisk perspektiv og rådgive om de juridiske konsekvenser af det konstaterede forløb.
 • Forsvarlig håndtering: Vi sikrer, at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med retssikkerhedsmæssige principper og relevante lovgivningsmæssige krav, hvilket minimerer risikoen for retlige komplikationer senere hen.
 • Effektiv udførelse: Ved at strømline undersøgelsesprocessen og anvende vores erfaring kan vi sikre, at nødvendig viden opnås hurtigt og præcist, hvilket giver organisationen mulighed for at træffe informerede beslutninger. Læs bl.a. mere om vores eDiscovery værktøj her.
 • Diskretion: Vi behandler alle oplysninger fortroligt og sikrer, at undersøgelsen gennemføres med den størst mulige grad af diskretion, hvilket er afgørende for organisationens omdømme og relationer.

Sådan udføres en advokatundersøgelse

En advokatundersøgelse er en omfattende og struktureret proces. Igangsættelsen kræver derfor grundige overvejelser.

Advokatundersøgelsen udføres af juridiske eksperter med det formål at undersøge og analysere hændelser eller situationer, hvor der er mistanke om lovovertrædelser, uregelmæssigheder eller andre alvorlige forhold i en organisation. Denne proces er afgørende for at opnå klarhed, identificere ansvarlige parter og træffe informerede beslutninger for at beskytte organisationens interesser og rettigheder.
 
Processen med en advokatundersøgelse kan opdeles i følgende faser:

 • Planlægning og forberedelse: Før undersøgelsen påbegyndes, planlægger vi nøje undersøgelsesforløbet. Dette inkluderer at fastlægge undersøgelsens omfang, identificere de nødvendige ressourcer og udvikle en undersøgelsesstrategi. Desuden sikrer vi, at vi har de nødvendige tilladelser og samtykker (eller øvrigt lovligt behandlingsgrundlag) til at gennemføre undersøgelsen.
 • Indsamling af beviser og dokumentation: I denne fase indsamler vi relevante dokumenter, elektroniske data og andre beviser, der kan belyse det forhold, vi undersøger. Dette kan omfatte interne og eksterne kommunikationer, finansielle transaktioner, kontrakter og personlige optegnelser.
 • Interviews og vidneafhøringer: Vi gennemfører interviews og vidneafhøringer med relevante personer for at få yderligere indsigt i de pågældende hændelser eller situationer. Disse interviews kan omfatte medarbejdere, ledere, leverandører eller andre relevante parter. Formålet er at verificere oplysninger, identificere mulige motiver og ansvarlige parter samt afdække eventuelle yderligere oplysninger.
 • Analyse og vurdering: På baggrund af de indsamlede beviser og interviews analyserer vi de tilgængelige oplysninger for at vurdere situationens omfang, kompleksitet og eventuelle juridiske konsekvenser. Dette indebærer også at identificere eventuelle juridiske risici og udvikle strategier til at håndtere dem.
 • Rapportering og anbefalinger: Endelig udarbejder vi en rapport, der sammenfatter vores fund, analyser og anbefalinger. Rapporten præsenterer klar og præcis information om de identificerede problemer, ansvarlige parter og foreslår relevante handlinger, der skal træffes af organisationens ledelse.
 • Implementering af anbefalinger: Din organisation kan anvende vores rapport til at træffe informerede beslutninger om at implementere vores anbefalingerne og håndtere eventuelle konsekvenser af de undersøgte hændelser. Vores anbefalinger kan omfatte juridiske skridt, herunder anbefaling om anlæggelse af retssager, disciplinære foranstaltninger, afskedigelse eller bortvisning, ændringer i politikker og procedurer, m.v.

Advokatundersøgelsen kan således bruges til at opnå en klarhed over et hændelsesforløb og opnå klare, strukturerede anbefalinger til at håndtere hændelsesforløbet.

Advokatundersøgelser

Hent rådgivning fra vores eksperter

Jacob Fabritius de Tengnagel

Associeret partner, advokat (H)

+45 63 14 20 98

Jesper Kruse Markvart

Jesper Kruse Markvart

Partner, advokat (L), LL.M. in Competition Law and Economics

+45 63 14 20 65

Michael Clemmensen

Michael Clemmensen

Partner, advokat (H), certificeret voldgiftsdommer

+45 63 14 20 21

Jacob Guldborg Rasmussen

Advokat

+45 63 14 20 23

Tanja Boskovic Kristensen

Tanja Boskovic Kristensen

Advokat pt. på barsel

+45 63 14 20 28

Kathrine Myltoft Rasmussen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

+45 63 14 45 20

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til