Søgning

Kathrine Myltoft Rasmussen

Bio

Kathrine er tilknyttet Focus Advokaters afdeling for selskabsret, herunder teamet for kontrakts- og konkurrenceret, hvor hun primært beskæftiger sig med alle typer af opgaver og sager indenfor den konkurrenceretlige disciplin, særligt fusionskontrol, udarbejdelse, forhandling og indgåelse af kommercielle kontrakter, herunder bl.a. leverandøraftaler og salgs- og leveringsbetingelser.

Kathrine har desuden stor erfaring inden for advokatundersøgelser særligt ved brug af kunstig intelligens (AI) i sager, hvor der er mistanke om, at en virksomhed har været udsat for eller er involveret i strafbare forhold eller uregelmæssigheder af alvorlig karakter.

Endeligt tilbyder Kathrine skræddersyet rådgivning til virksomheder om udarbejdelse og implementering af complianceprogrammer, som skal sikre, at virksomheden driver sin forretning på en lovlig, etisk og ansvarlig måde.

Uddannelse

 • Cand.merc.jur. fra Syddansk Universitet, 2022.

Sprog

 • Engelsk
 • Skandinavisk.

Hverv og medlemskaber

 • Dansk forening for Konkurrenceret, herunder Young Competition Law Professionals (YCLP)
 • Dansk forening for Europaret
 • Dansk forening for Statsstøtteret.

Undervisning

 • Kathrine er tillige ekstern lektor ved Syddansk Universitet, hvor hun underviser og har undervist i industriøkonomi & konkurrenceret, rets- og kontraktøkonomi samt regulating competition in the EU.
 • Endeligt er hun vejleder for de studerende på deres bachelor- og specialeafhandlinger.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til