Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

Vi yder højt specialiseret rådgivning om lejelovgivningen

Rådgivning inden for lejeretlige forhold – både for erhvervsudlejere, erhvervslejere, og boligudlejere. Vores eksperter sikrer, du får nødvendig og værdifuld assistance ved aktuelle juridiske udfordringer.

+6
Forside/Forretnings­områder/Fast ejendom/Bolig- og erhvervslejeret
Næste arrangement: GDPR Light 3. sep. 2024
Bolig- og erhvervslejeret

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Erhvervslejekontrakten er ”loven” for udlejer og lejer. Den skal laves individuelt og grundigt.

En erhvervslejekontrakt regulerer retsforholdet mellem udlejer og lejer. For begge parter er der både jura, forretning og økonomi involveret. Desuden er der en kompliceret lovgivning at iagttage. I erhvervslejekontrakten bør man blandt andet forholde sig til:

● Uopsigelighedsperiode

● Betaling af lejen og ydelser udover lejen

● Regulering af lejen

● Overdragelsesrettigheder

● Fordeling af vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelser

Det er vigtigt, at man sikrer sig et godt og gennemarbejdet aftalegrundlag, dels for at undgå juridiske tvister. Det gælder både for erhvervslejeren og for erhvervsudlejeren. Vi har stor erfaring både med udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, såvel som gennemgang og kommentering af kontrakter fra andre koncipister.

Bolig- og erhvervslejeret

Huslejeinkasso

Påkrav og ophævelse

Udsættelsesforretning


Inddrivelse af tilgodehavender

Håndtering af indsigelser

Møder i fogedretten

Konflikthåndtering

Træk på vores ekspertise

Bolig- og erhvervslejeret i forhold til:

Markedslejen i erhvervslejemål

Lejens størrelse er afgørende ved erhvervslejeaftaler. Parterne fastsætter lejen ved aftale, men den kan reguleres efter erhvervslejelovens regler, hvis den væsentligt afviger fra markedslejen. Vurdering af markedet kræver indsigt og rådgivning, før varsling af lejeforhøjelse/-nedsættelse er essentiel. Overholdelse af varslingsregler er afgørende for gyldighed, og tvister om markedsleje kan være omkostningsfulde med syn og skøn samt dokumentationsfremskaffelse. Hos Focus Advokater har vi erfaring med sager om markedsleje i erhvervslejeforhold og kan bistå med vurdering og gennemførelse af din sag.

Lejers misligholdelse

Det er ofte kompliceret at vurdere, om en lejer har misligholdt lejekontrakten – og hvad konsekvenser og sanktioner kan være. Hvis man som udlejer træffer den forkerte beslutning, kan det både føre til et dårligt forhold til lejeren, såvel som det kan have økonomiske konsekvenser. Få en vurdering af sagen hos vores specialister, før du skrider til handling.

Optimering af din udlejningsejendom

Vedligeholdelse og forbedring af en udlejningsejendom kan føre til større værdi og tilfredse lejere. Mulighederne for at regulere lejen har også betydning for salgsværdien. Lejelovgivningen indeholder dog komplicerede regler, der skal iagttages, når der skal foretages ændringer på ejendommen, der påvirker lejerne. Tag Focus Advokater med på råd, når du vil optimere.

Lejefastsættelsesgrundlag

Lejelovens bestemmelser om lejefastsættelse

Ved køb og salg af boligudlejningsejendomme og i tvister om leje med boliglejere er det afgørende at kende det korrekte grundlag for huslejefastsættelse. Lejeloven indeholder komplekse regler, og fejl i lejefastsættelse kan påvirke ejendommens likviditet og afkast betydeligt. Hos Focus Advokater har vi specialistviden om lejelovgivning, der gør os i stand til hurtigt og effektivt at identificere relevante forhold og spare dig tid og penge, uanset sagens karakter.

Bolig- og erhvervslejeret

Hent rådgivning fra vores eksperter

Merete Vangsøe Simonsen

Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L), leder af afdelingen for Fast Ejendom

+45 63 14 20 25

Karina Dolmer Andersen

Partner, advokat (L)

+45 63 14 20 36

Jacob Fabritius de Tengnagel

Partner, advokat (H)

+45 63 14 20 98

Jakob Juul-Sandberg

Videnadvokat, ph.d. i lejeret

+45 63 14 20 97

Signe Hastrup Holst

Associeret partner, advokat

+45 63 14 20 14

Britt Munk Larsen

Advokatsekretær – fast ejendom

+45 63 14 45 01

Lotte M. Hansen

Sagsbehandler – fast ejendom

+45 63 14 20 71

Tina Lindholm Bennetzen

Sagsbehandler – fast ejendom

+45 63 14 20 15

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg og København

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til