Søgning

Bio

Jakob Juul-Sandberg har som videnadvokat ansvaret for videnindsamling og videndeling på kontoret, herunder ansvaret for udarbejdelse og opdateringer af kontorets kontraktparadigmer samt for intern undervisning og kompetenceudvikling. Jakob rådgiver desuden kunder om fast ejendom, herunder særligt lejeretten og har ekspertindsigt i alle relevante aspekter, der vedrører lejeretlige forhold ved såvel tvister som ved overdragelse.

Uddannelse

 • Cand.jur., Aarhus Universitet, 2000
 • Bestalling som advokat, 2003
 • Møderet for landsretten, 2005
 • Den juridiske ph.d.-grad ved Syddansk Universitet, 2007
 • Ansættelse som professor MSO ved Syddansk Universitet 2015-2019.

Hverv og medlemskaber

 • Medlem af flere nationale og internationale netværk inden for erfaringsudveksling og forskning i lejeretlige og generelle formueretlige og procesretlige forhold.
 • Formand for bestyrelsen i De Jurastuderendes Retshjælp, Odense.

Publikationer

Undervisning

 • Jakob Juul-Sandberg har undervist på jurauddannelserne på Syddansk Universitet siden 2005 – i bl.a. lejeret, handel med fast ejendom og konkursret.
 • Jakob har gennem en lang årrække endvidere forestået efteruddannelseskurser for advokater i lejeret hos forskellige kursusudbydere.
 • Derudover er Jakob Juul-Sandberg censor ved advokateksamen.

Sprog:

 • Engelsk.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til