Søgning

4. sep. 2020
08:10 – 10:10
Roms Hule 6, 7100 Vejle

Ny ejerlejlighedslov og boligbyggeriet 2021-2030

Næste netværksmøde er fredag d. 11. december 2020 – program følger snarest

Lær os at kende, få lokal inspiration og brugbar viden inden for dit arbejdsfelt. Vil du/din virksomhed være en del af et lokalt forum for vidensdeling og sparring inden for fast ejendom, så læs mere her eller kontakt os for en nærmere drøftelse. Focus Advokater, BDO og KLH Erhverv står bag Netværket for ejendomsinvestorer – Trekantområdet, der blev etableret i efteråret 2019.

Seneste netværksmøde

TID OG STED:
Fredag den 4. september 2020 kl. 8.10 – 10.10, Vejle Stadion, Roms Hule 6, 7100 Vejle.

PROGRAM:

En ny lov om ejerlejligheder?
v/Torben Juulsager, partner, Geopartner Landinspektører A/S

Torben har repræsenteret Den danske Landinspektørforening i ”Udvalg om ejerlejlighedsloven”. Et udvalg som blev nedsat i 2016 af den daværende erhvervs- og vækstminister. Udvalget fik til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, herunder belyse og vurdere muligheder og konsekvenser ved at ændre den gældende regulering. Det overordnede formål med moderniseringen er at sikre, at ejerlejlighedsloven: er tidssvarende, understøtter brugernes behov, og er mere enkel og overskuelig.


Et forslag til lov om ejerlejligheder er fremsat den 15. januar 2020 og vedtaget den 9. juni 2020 med ikrafttræden den 1. juli 2020. Torben fortæller om arbejdet i udvalget og gennemgår de mest markante ændringer og fornyelser i den ny ejerlejlighedslov.

Boligbyggeriet 2021-2030 – overordnede tendenser
v/Curt Liliegreen, Projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter

Boligbyggeriet er præget af høj aktivitet, men en del iagttagere ser samtidigt en lurende afmatning i boligmarkedet. Salget af ejerlejligheder har efter mange års opsving i et stykke tid været under pres og nu skulle en vis afmatning melde sig på det ellers boomende marked for udlejningsboliger. Ganske vist er der gunstige indenlandske forhold med lav ledighed, reallønsfremgang og lave renter, der peger i retning af at der er basis for boligprisfremgang i de kommende år. På den anden side dog kan et stigende udbud af lejligheder til salg eller udlejning på grund af et fortsat massivt nybyggeri, lavere
efterspørgsel som følge af et højt prisniveau, øgede finansieringsomkostninger samt usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter, føre til at efterspørgslen efter boliger dæmpes. Hvilket scenarie kan vi forvente? Vil efterspørgslen rette sig efter ejer- eller lejeboliger? Etageejendomme eller enfamiliehuse?


Har du lyst til at være en del af netværket/deltage, så send en mail til Henrik Paulsen, pau@bdo.dk.


Lidt om netværket

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    Ny ejerlejlighedslov og boligbyggeriet 2021-2030
    Tilmeld arrangement