Søgning

Commercial og Kontrakter

15. oktober 2017

Focus Advokater har bistået FOA Odense i forbindelse med Odense Letbanes ekspropriation af et areal på ca. 1.020 m²

Focus Advokater har bistået FOA Odense i forbindelse med Odense Letbanes ekspropriation af et areal på ca. 1.020 m² til udvidelse af Vesterbro som et led i etableringen af letbanen. FOA Odense fik bl.a. permanent eksproprieret 32 p-pladser.

Taksationskommissionen, der er den øverste administrative myndighed på området, traf den 29.10.2017 en af de første ankeafgørelser i sagerne om Odense Letbane. Ved afgørelsen blev erstatningen til FOA Odense næsten fordoblet fra knap 1,7 mio. kr. til knap 3,4 mio. kr. i forhold til underinstansens, Ekspropriationskommissionens, afgørelse. Det bemærkes, at det alene var Odense Letbane, der havde anket Ekspropriationskommissionens afgørelse med påstand om at få erstatningen nedsat til 0 kr. På trods heraf valgte Taksationskommissionen altså at forhøje erstatningen markant.

Træk på vores ekspertise

Hvis du eller din virksomhed har udsigt til at blive eksproprieret i forbindelse med Odense Letbane eller andre anlægsprojekter, er du velkommen til at kontakte advokat Christian Dyrhauge-Klargaard og advokat Hans Henrik Banke fra Focus Advokater for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til