Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

16. december 2023

Focus Advokater har bistået KFI Erhvervsdrivende Fond med køb af større erhvervs- og boligejendom i København

KFI Erhvervsdrivende Fond har erhvervet større og nyere opført blandet ejendom i København – Focus Advokater bistod køber.

Traditionelle handelsvilkår er under pres

Omsætningen af investeringsejendomme foregår p.t. i høj grad i et marked, der kan karakteriseres som sælgers. Dette indebærer bl.a. at anvendelse af traditionelle handelsvilkår er udsat for et pres og gøres til genstand for forhandling. Et eksempel herpå har været fastlæggelse af sælgers ansvarsforhold over for køber i en handel til kr. 420 mio., hvor KFI Erhvervsdrivende Fond køber en blandet erhvervs- og boligejendom, og hvor sælger har haft bestemmende indflydelse i entreprenøren, der forestod opførelsen af ejendommen. Sælger ønskede til trods herfor ikke at være bundet af sædvanlige regler om ansvar for mangler over for køber.

Købsprocessen

Forhandlingen om køb af ejendommen blev derfor opdelt, således at aftale om ansvarsforhold blev forhandlet og indgået først, hvorefter køber kunne igangsætte en omfattende due diligence-proces. Efter gennemført due diligence blev nye forhandlinger indledt og afstedkom en samlet reduktion på kr. 10 mio. i forhold til udbudsprisen. Den nye pris blev efter aftale fordelt på de respektive ejerlejligheder, som ejendommen er opdelt i, og en aftalt forkøbsret for en af erhvervslejerne på dennes lejemål/ejerlejlighed blev tilbudt men afslået af den berettigede.

Dialogen mellem medvirkende parter og rådgivere har igennem hele processen været positiv og konstruktiv.

Overdragelsen gennemførtes med virkning fra 1. juni 2018.

Fra Focus Advokaters side blev købsprocessen varetaget af et team bestående af advokat Signe Hastrup Holst og advokat og partner Jesper Hauschildt.


Spørgsmål

For yderligere information, kontakt partner Jesper Hauschildt.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til