Søgning

Commercial og Kontrakter

16. december 2023

Focus Advokater har rådgivet Ejendomsselskabet Lucinaborg ApS ved salg af boligejendomme

Hos Focus Advokater har vi rådgivet Ejendomsselskabet Lucinaborg ApS i forbindelse med afhændelsen af 30 stk. nyere opførte boligejendomme, beliggende i Taulov. Ejendommene er fritliggende enfamilieshuse og spænder arealmæssigt fra ca. 130 til 160 kvadratmeter.

Overdragelse præget af markedssituation

Overdragelsen er udtryk for det, der præger markedet p.t., nemlig investorers ønske om at erhverve porteføljer til et højere afkast, end det der p.t. kan opnås i de største danske byer. Interessen for beboelsesejendommen i byer med sekundær beliggenhed, men hvor demografiske tilfredsstillende forhold betrygger investorer, herunder i relation til lejepriser, tilflytningsfrekvens m.v., er således i fokus p.t.

Afkastet for køber er kalkuleret til ca. 5 %.


Rådgivningsprocessen

Købers gennemførte due diligence afstedkom flere bemærkninger om forhold, som køber kunne ønske sig anderledes, men handlen gennemførtes til trods herfor med en opretholdelse af den udbudte købesum og på kort tid. Overdragelsen fandt sted i september 2018.

Fra Focus Advokaters side blev rådgivningen varetaget af advokat og partner Jesper Hauschildt.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til