Søgning

Commercial og Kontrakter

16. december 2023

Christiania Bikes vinder navnestrid med rådgivning fra Focus Advokater

Focus Advokater bistår firmaet, Christiania Bikes, med at vinde principiel navnestrid over cykelfirmaet Andersen & Meldgaard

Cykelfirmaet Andersen & Meldgaard startede som en web-baseret forretning med import og salg af ladcykler fra Kina. I forbindelse med salg og markedsføring af deres ladcykler anvendte Andersen & Meldgaard betegnelsen ”Christiania Cykler” for en ladcykel, der ligner ladcyklen fra Christiania Bikes.

Christiania Bikes

Christiania Bikes blev oprindeligt grundlagt i 1978 og ejes af Annie Olesen og Lars Engstrøm.

Den første Christiania-ladcykel lavede Lars Engstrøm i 1984 som en fødselsdagsgave til kæresten Annie og deres to børn. Derfra startede deres cykeleventyr med de karakteristiske Christiania-ladcykler, som er kendt i og sælges i hele verden. Christiania Bikes produceres i dag på Bornholm, hvorfra de også eksporteres til hele verden. I 2010 vandt Christiania Bikes en designpris for ladcyklens banebrydende design og stort set uændrede design i mere end 25 år.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Med Focus Advokaters partner Michael Clemmensen i spidsen slog Sø- og Handelsretten dog den 6. september 2018 fast, at Christiania Bikes kan håndhæve sine varemærkerettigheder til at sælge ladcykler under navnet ”Christiania Cykler”. Dermed blev det slået fast, at der kun findes én producent af ”Christiania Cykler”, og at Christiania Bikes har både ret til ordmærket ”Christiania Bikes” og den danske oversættelse af varemærket ”Christiania Cykler”.

Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat i uddrag

På den anførte baggrund og efter sagens øvrige oplysninger, herunder om markedet for ladcykler, finder retten det ubetænkeligt at fastslå, at Christiania Bikes ApS havde en stærk markedsidentitet med sit ladcykelprodukt på det tidspunkt, hvor Andersen & Meldgaard – efter egne oplysninger i 2009 – begyndte sin markedsføring af ladcykler, der ubestridt havde store ligheder med ladcyklerne fra Christiania Bikes ApS.

Under hensyn til Christiania Bikes ApS’ markedsidentitet inden for ladcykler og mangeårige brug af de omhandlede mærkebetegnelser for sine ladcykler sammenholdt med sagens øvrige oplysninger finder retten, at Andersen & Meldgaard ikke kan anses at have haft føje til at antage, at Christiania Bikes ApS’ manglende opfølgning på brevet af 17. oktober 2012 indebar en accept af Andersen & Meldgaards fortsatte, retsstridige brug af ”Christiania Cykler”.

Efter en samlet vurdering af de ovenfor anførte omstændigheder, og idet den medgåede tid efter Christiania Bikes ApS’ brev af 26. juli 2016, og indtil sag om midlertidigt forbud blev anlagt den 3. februar 2017, efter det fremkomne ikke kan føre til en anden vurdering, findes Christiania Bikes ApS hverken som følge af passivitet, varemærkets degeneration, manglende særpræg eller andre påberåbte forhold at have været afskåret fra at rette påtale mod Andersen & Meldgaard. Særligt med hensyn til spørgsmålet om degeneration bemærkes, at Andersen & Meldgaards henvisninger til presseomtale, omtale på hjemmesider og – overvejende privat – brug af betegnelsen ”Christianiacykel” mv. i annoncer på Den Blå Avis og Facebook ikke kan føre til en anden vurdering.

Det følger af det anførte, at Andersen & Meldgaards brug af ”Christiania Bikes” mv. henholdsvis ”Christiania Cykler” mv. uden tilladelse fra Christiania Bikes ApS strider imod Christiania Bikes ApS’ varemærkeret og rettigheder i henhold til markedsføringsloven, og Christiania Bikes ApS’ påstande 1.1 -1.3 tages derfor til følge.”


Erstatning til Christiania Bikes

Cykelfirmaet Andersen & Meldgaard er blevet dømt til at betale Christiania Bikes 150.000 kr. i erstatning samt sagens omkostninger på 41.000 kr.

Navnestriden er dog ikke forbi, da krænkeren har valgt at anke afgørelsen til Østre Landsret.

Spørgsmål

For yderligere information eller spørgsmål vedrørende varemærker eller lignende, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters IPR-team.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til