Søgning

Retssagsbehandling og voldgift

4. juni 2024

Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager

Den 4. juni 2024 har Folketinget vedtaget et lovforslag, som medfører en række ændringer i behandlingen af civile sager ved domstolene. Læs mere her om de nye regler, der træder i kraft den 15. juni 2024.

Baggrunden for de nye regler

Behovet for lovændringerne udspringer blandt andet af de lange berammelsestider, der er for retssager. I nogle retskredse kan der gå 1-2 år fra en sag bliver anlagt, til den kan afsluttes med en hovedforhandling.

Forslaget, der nu er vedtaget, indeholder en række forenklinger og effektiviseringer af retsplejeloven, baseret på anbefalinger fra udvalg nedsat af Justitsministeriet, og åbner også for muligheden for at ansætte flere kvalificerede dommere for at reducere sagsbunkerne i både straffe- og civile sager og en hævning af aldersgrænsen for pensionerede dommere til at arbejde længere som tilkaldedommere.

Ændringer der vedrører civile sager

En række af de regler, der gælder for behandlingen af civile sager, tilrettes for at gøre processen mere effektiv. Blandt andet:

Focus Advokater bemærker

Det kan diskuteres, om regelændringerne kompromitterer retssikkerheden for dem, der er parter i en retssag, særligt i forhold til at grænserne for “Den forenklede proces” udvides. Samtidig er det dog væsentligt, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene bliver nedbragt, så virksomheder og andre ikke skal vente flere år på at få afgjort en tvist, der kan have stor betydning – både økonomisk som mere principielt for en part. Det er fortsat vigtigt, at behandling af retssager sker på grundlag af kyndig rådgivning for at komme så gnidningsfrit som muligt gennem processen.

Træk på vores ekspertise

Hos Focus Advokater prioriterer vi effektiv og målrettet procesførelse i civile sager. Vores erfaring i procedure og den særlige ekspertise, der er forbundet med at kunne føre sager for domstolene, er vigtige forudsætninger for at kunne rådgive din virksomhed om det forventede udfald af en retssag – og hvordan du kommer videre. Vi arbejder for at gøre en forskel, og ved at godt advokatarbejde, og solidt kendskab til hvordan processen fungerer, enten kan forhindre en konflikt i at brede sig eller bringe konflikten til en hurtigere afslutning. Træk på vores ekspertise, når du får brug for sparring eller rådgivning her indenfor.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til